Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Basal klinisk färdighet

Kurser i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap i anatomi och basala ortopediska färdigheter såsom undersökning, utredning och handläggning av ortopediska patienter.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Dokumentera fynd vid fysikalisk undersökning på ett standardiserat sätt.
 • Dokumentera bakgrund till medicinskt ställningstagande.
 • Praktiskt utföra undersökning av rörelseorgan, till exempel axel, knä och hand.
 • Tillämpa praktisk anatomi.
 • Immobilisera med vanligt förekommande skenor och cirkulära stödförband.
 • Redogöra för risker med röntgenstrålning.
 • Tillämpa principer för strålskydd och följa strålskyddsföreskrifter i samband med genomlysning.
 • Praktiskt hantera genomlysningsapparat för att maximera bildframställning.
 • Bedöma röntgen- och genomlysningsbilder av skelett.
 • Redogöra för risk för infektion och trombos vid trauma, immobilisering och operation.
 • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.
 • Vidta preventiva åtgärder för att minska risk för infektion och trombos

Kirurgisk teknik

 • Utföra sutur av hud, fascia och sena samt ligatur av kärl.
 • Namnge och redogöra för användning av vanliga ortopediska instrument.
 • Redogöra för principer för mjukdelshantering vid öppna skelettskador och i samband med operation.
 • Utföra punktion av knä-, axel- och armbågsled.
 • Utföra fingerbasblockad och infiltrationsanestesi vid sårskada och fraktur.
 • Redogöra för principer för smärtlindring vid akuta och långvariga smärtor i rörelseapparaten.
 • Ordinera smärtlindring vid akuta och långvariga smärtor i rörelseapparaten.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: