Basal klinisk färdighet

Kurser i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap i anatomi och basala ortopediska färdigheter såsom undersökning, utredning och handläggning av ortopediska patienter.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Dokumentera fynd vid fysikalisk undersökning på ett standardiserat sätt.
 • Dokumentera bakgrund till medicinskt ställningstagande.
 • Praktiskt utföra undersökning av rörelseorgan, till exempel axel, knä och hand.
 • Tillämpa praktisk anatomi.
 • Immobilisera med vanligt förekommande skenor och cirkulära stödförband.
 • Redogöra för risker med röntgenstrålning.
 • Tillämpa principer för strålskydd och följa strålskyddsföreskrifter i samband med genomlysning.
 • Praktiskt hantera genomlysningsapparat för att maximera bildframställning.
 • Bedöma röntgen- och genomlysningsbilder av skelett.
 • Redogöra för risk för infektion och trombos vid trauma, immobilisering och operation.
 • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.
 • Vidta preventiva åtgärder för att minska risk för infektion och trombos

Kirurgisk teknik

 • Utföra sutur av hud, fascia och sena samt ligatur av kärl.
 • Namnge och redogöra för användning av vanliga ortopediska instrument.
 • Redogöra för principer för mjukdelshantering vid öppna skelettskador och i samband med operation.
 • Utföra punktion av knä-, axel- och armbågsled.
 • Utföra fingerbasblockad och infiltrationsanestesi vid sårskada och fraktur.
 • Redogöra för principer för smärtlindring vid akuta och långvariga smärtor i rörelseapparaten.
 • Ordinera smärtlindring vid akuta och långvariga smärtor i rörelseapparaten.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: