Basal kirurgisk teknik för urologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa basal kirurgisk teknik, kirurgisk patofysiologi och behandling av sjukdomar i hud och underhud.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c6, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1
Till viss del: STc6, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Namnge och förklara funktionen samt utföra felsökning av de vanligaste operationsinstrumenten och apparaturen.
  • Praktiskt utföra olika knyt- och sutureringstekniker, principerna för tarmanastomos, basal laparoskopisk och basal kärlkirurgisk teknik.
  • Förklara principerna för robotassisterad operationsteknik.
  • Praktiskt ta sig in i bukhålan med hjälp av öppen och minimalinvasiv teknik och kunna försluta incisionen enligt vetenskapliga principer.
  • Redogöra för hur inköp av olika instrument, instrumentvård och steriliseringsmetoder går till.
  • Identifiera problem och åtgärder vid infekterad operation och smittorisk.
  • Använda sig av principerna för hudens sprickbildning, dermatomutbredning och bedömning av hudförändringar.
  • Redogöra för principerna för excision eller incision av hudförändring eller abscess och komplicerad sårbehandling.
  • Förklara principerna för rapportering av kirurgiska komplikationer enligt Clavien-Dindo.
  • Kunna cystoskopera.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: