Basal kirurgisk teknik för urologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa basal kirurgisk teknik, kirurgisk patofysiologi och behandling av sjukdomar i hud och underhud.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c6, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Namnge och förklara funktionen samt utföra felsökning av de vanligaste operationsinstrumenten och apparaturen.
  • Praktiskt utföra olika knyt- och sutureringstekniker, principerna för tarmanastomos, basal laparoskopisk och basal kärlkirurgisk teknik.
  • Förklara principerna för robotassisterad operationsteknik.
  • Praktiskt ta sig in i bukhålan med hjälp av öppen och minimalinvasiv teknik och kunna försluta incisionen enligt vetenskapliga principer.
  • Redogöra för hur inköp av olika instrument, instrumentvård och steriliseringsmetoder går till.
  • Identifiera problem och åtgärder vid infekterad operation och smittorisk.
  • Använda sig av principerna för hudens sprickbildning, dermatomutbredning och bedömning av hudförändringar.
  • Redogöra för principerna för excision eller incision av hudförändring eller abscess och komplicerad sårbehandling.
  • Förklara principerna för rapportering av kirurgiska komplikationer enligt Clavien-Dindo.
  • Kunna cystoskopera.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: