Basal kirurgisk teknik för kirurgi

Syftet med kurser i detta ämne är att ST-läkaren på ett tidigt skede ska lära sig principer för en god kirurgisk teknik som grund för att senare tränas i mer avancerade kirurgiska ingrepp.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Hantera vanligt förekommande kirurgiska instrument.
  • Utföra vanligt förekommande kirurgiska knutar.
  • Suturera i hud, tarm, kärl och fascia.
  • Beskriva hur kärlanastomoser och patchgraft på kärl sutureras.
  • Redogöra för hur en buk öppnas och försluts samt utföra momenten i simulerad miljö.
  • Avligera kärl i tarmmesenteriet.
  • Sy tarmanastomos.
  • Hantera laparoskopisk utrustning och göra enkla felsökningar i instrumenten.
  • Redogöra för grundläggande laparoskopisk teknik.
  • Redogöra för momenten vid laparoskopisk appendektomi och kolecystektomi samt utföra momenten i simulerad miljö.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: