Basal immunologi

För att förstå bakomliggande mekanismer vid allergiska tillstånd behövs grundlig kunskap inom basal immunologi. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om dessa mekanismer och kunna använda sin kunskap inom basal immunologi till mer patogenesinriktad behandling.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c8, c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc8, STc9, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta immunsystemets uppbyggnad och redogöra för sambandet mellan immunologiska mekanismer och olika allergiska tillstånd.
  • Redogöra för olika cellers betydelse vid allergiska tillstånd samt beskriva mekanismer vid sensibilisering och hur snabb och fördröjd reaktion uppkommer.
  • Identifiera och initiera utredning av patienter med misstänkt immunbrist med symtom från luftvägar.
  • Återge immunologiska ändringar i kroppen vid allergenspecifik immunterapi.
  • Sammanfatta allergeners egenskaper och förekomst.
  • Förklara immunologiska principer vid in-vitro-tester och använda dessa tester i klinisk praxis.
  • Redogöra för hur allergena komponenter kan användas i allergidiagnostik.
  • Förklara immunologiska mekanismer för biologiska läkemedel vid allergiska tillstånd.
  • Redogöra för olika biologiska läkemedel som kan vara aktuella vid olika fenotyper av astma.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: