Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Basal endoskopi

God teoretisk och praktisk baskunskap inför fortsatt klinisk tjänstgöring, där teknik och intervention bör tränas för självständighet i endoskopi.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c6, c7, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc6, STc7, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma indikation och kontraindikation inklusive riskvärdering för endoskopiska undersökningar (gastroskopi, koloskopi, kapselendoskopi, enteroskopi och ERCP).
  • Redogöra för instrumenthantering inklusive stapel och beskriva rengöring, desinfektion och felsökning.
  • Redogöra för förberedelser samt läkemedelsanvändning i samband med endoskopi inklusive laxering, sedering, antikoagulantia och antibiotika enligt gällande riktlinjer.
  • Bedöma normalfynd, anatomiska landmärken och vanligt förekommande avvikelser.
  • Vara förtrogen med gängse nomenklatur.
  • Beskriva grundläggande principer och indikationer för kromoendoskopi.
  • Fotodokumentation på ett systematiskt sätt.
  • Grundläggande endoskopisk teknik vid gastro och koloskopi inklusive biopsitagning.
  • Redogöra för komplikationer till endoskopi och terapeutiska åtgärder.
  • Kännedom av terapeutisk endoskopi.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: