Basal akutsjukvård

Kurser i basal akutsjukvård syftar till att ge ST-läkaren nödvändiga teoretiska medicinska kunskaper och effektiv konsultations- och dokumentationsteknik för klinisk tjänstgöring vid akutenhet. Därigenom skapas utrymme för att under klinisk tjänstgöring tidigare tillgodogöra sig kompetens på en högre nivå.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: b3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för de vanligaste och allvarligaste akutdiagnoserna bakom söksymtom eller problem hos patienter i alla åldrar, samt beskriva diagnosernas incidens, prevalens, riskfaktorer, symtombild, patofysiologi, diagnostik och initial behandling.
  • Redogöra för indikationer, doser, verkningsmekanism, eliminering, kontraindikationer, biverkningar för eller av akutenhetens läkemedel, samt hur biverkningar och överdoseringar handläggs.
  • Utvärdera genomförd läkemedelsbehandling avseende interaktioner, doser och biverkningsrisker för äldre med multifarmaci samt ge förbättringsförslag.
  • Förklara basal fysiologi inom respiration, cirkulation, vätskebalans, elektrolyt- och syra-bas-balans, smärta och hemostas samt bedöma olika rubbningar och vilka åtgärder på akutenheten som är indicerade.
  • Förklara hur ovan nämnda fysiologi särskiljer sig hos barn, äldre och gravida.
  • Tillämpa metoder för att be om, ta emot och ge återkoppling, samt använda medsittning som lärandemetod.
  • Tillämpa god och effektiv konsultationsteknik avseende miljö, samtalsteknik och kroppsspråk samt verifiera att patienten har förstått bedömning och plan för fortsatt vård.
  • Använda journalen som arbetsredskap genom att dokumentera kortfattat och strukturerat, med tydlig bedömning och plan.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: