Barnurologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och beskriva utredning av, samt kunna tillämpa vissa behandlingsprinciper för sjukdomar i urinvägar och yttre genitalia hos barn.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc12
Till viss del: STc8, STc9, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för embryonal utveckling av urinvägar och yttre genitalia.
  • Tillämpa principerna för katetersättning på barn.
  • Tillämpa de kirurgiska principerna för fimosis på barn.
  • Beskriva de skrotala tillstånden och de kirurgiska principerna för retention testis, hydrocele och bråck samt rekonstruktiv kirurgi av hypospadi.
  • Beskriva symtomatologi, utredning och behandling av vesikouretral reflux, kongenital hydronefros och övriga kongenitala missbildningar.
  • Beskriva etiologi för och behandling av urininkontinens och enures hos barn.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: