Barnurologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och beskriva utredning av, samt kunna tillämpa vissa behandlingsprinciper för sjukdomar i urinvägar och yttre genitalia hos barn.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för embryonal utveckling av urinvägar och yttre genitalia.
  • Tillämpa principerna för katetersättning på barn.
  • Tillämpa de kirurgiska principerna för fimosis på barn.
  • Beskriva de skrotala tillstånden och de kirurgiska principerna för retention testis, hydrocele och bråck samt rekonstruktiv kirurgi av hypospadi.
  • Beskriva symtomatologi, utredning och behandling av vesikouretral reflux, kongenital hydronefros och övriga kongenitala missbildningar.
  • Beskriva etiologi för och behandling av urininkontinens och enures hos barn.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: