Barnreumatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskaper om barnreumatologiska sjukdomars indelning, kliniska bild och förlopp samt faktorer som påverkar omhändertagandet av den unga vuxna patienten med reumatologisk sjukdom inför vidare behandling i adolescens och vuxen ålder.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indelning, prognos och behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA), inflammatorisk systemsjukdom och vaskulit.
  • Redogöra för differentialdiagnoser till de barnreumatologiska sjukdomarna.
  • Redogöra för kronisk smärta hos barn samt behandla kronisk smärta hos unga vuxna med reumatologisk sjukdom.
  • Redogöra för käk- och ögonengagemang vid JIA.
  • Hantera överföringsprocessen från barnreumatologi till vuxenreumatologi.
  • Bedöma den barnreumatologiska patientens utveckling och mognad i förhållande till sin kroniska sjukdom i adolescensen.
  • Följa upp, behandla och förebygga långsiktiga komplikationer vid de olika barnreumatologiska tillstånden under adolescensen och vidare in i vuxen ålder.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: