Barnögonsjukdomar och skelning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla (alternativt föreslå behandling av) ögonsjukdomar hos barn, samt skelning hos barn och vuxna.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c2, c4, c5, c6, c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc2, STc3, STc4, STc5, STc7, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Barnögonsjukdomar

 • Redogöra för basala fakta om embryologi och utveckling av ögat och synbanorna.
 • Beskriva de vanligaste kongenitala och hereditära syndromen som kan påverka synen och synutvecklingen.
 • Beskriva syn- och refraktionsutveckling hos barn.
 • Redogöra för olika orsaker till synnedsättning hos barn.
 • Beskriva etiologin bakom amblyopi, och redogöra för olika behandlingsmetoder för amblyopi.
 • Beskriva de nationella riktlinjerna för synscreening hos barn och redogöra för när barnet ska remitteras till ögonläkare.
 • Undersöka och bedöma ögonens ställning och rörelser, binokulärseendet och utföra refraktion (skiaskop och automatiserad refraktion) samt synprövning med metoder anpassade till barnets utvecklingsnivå.
 • Skriva glasögonrecept för barn.
 • Beskriva principer för diagnostik och behandling av glaukom och katarakt hos barn.
 • Exemplifiera instrument för fotografering av näthinnan hos spädbarn till exempel Retcam.
 • Klassificera och föreslå behandling för olika grader av ROP kärlförändringar i näthinnan hos för tidigt födda barn.
 • Beskriva de viktigaste kommunikationsfärdigheterna vid undersökning av barn i olika ålder.
 • Beskriva datoriserade metoder för undersökning av synfältet hos barn till exempel Rarebit-perimetri.
 • Beskriva relevanta associerade sjukdomar och syndrom.

Skelning

 • Beskriva funktion och anatomi hos ögonmusklerna.
 • Beskriva principer och tekniker vid undersökning av patienter med skelning och identifiera vilken muskel eller vilka muskler som är påverkade.
 • Utreda, diagnostisera och behandla alternativt föreslå behandling av sjukdomar som kan påverka ögonmusklerna.
 • Beskriva olika tekniker vid skelningskirurgi.
 • Beskriva principer för prismaglasbehandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: