Barnhälsovård - barns utveckling och hälsa 0-5 år

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkare som möter barn ska få verktyg att bedöma barns normala utveckling och hantera avvikelser. ST-läkaren får också kompetens att handlägga vanliga frågeställningar inom barnhälsovården. Kursämnet ger kompetens för läkares basuppdrag på BVC.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1
Till viss del: STc15

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: a2, a6, b2, c5, c11, c12, c14

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c4, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: STc4, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Tillämpa barn- och familjeperspektivet i hälso- och sjukvården.
 • Redogöra för barnhälsovårdens basprogram, vaccinationsprogram och barnhälsovårdsteamets olika kompetenser.
 • Redogöra för barns normala psykomotoriska utveckling.
 • Redogöra för normal tillväxt.
 • Redogöra för normal uppfödning och sömnbehov.
 • Beskriva adekvat undersökningsmetodik och anamnes i en familjecentrerad konsultation.
 • Identifiera och hantera avvikelser gällande psykomotorisk, kognitiv och språklig utveckling utifrån riktlinjer och kompetensområde (det uppdrag som respektive specialitet har).
 • Identifiera och hantera avvikelser gällande tillväxt, till exempel undervikt, "failure to thrive" och övervikt utifrån riktlinjer och kompetensområde (det uppdrag som respektive specialitet har).
 • Identifiera och hantera psykisk ohälsa samt avvikelser gällande anknytning, kontakt och beteende utifrån riktlinjer och kompetensområde (det uppdrag som respektive specialitet har).
 • Identifiera och hantera vanligt förekommande symtom och medicinska frågeställningar inom barnhälsovården utifrån riktlinjer och kompetensområde (det uppdrag som respektive specialitet har).
 • Identifiera riskfaktorer och tecken på att barn far illa och tillämpa gällande lagstiftning.
 • Tillämpa barnvaccinationsprogrammet och hantera vanligt förekommande frågeställningar kring vaccination. *
 • Integrera förebyggande åtgärder inriktat på barnsäkerhet och hälsa i mötet med barn och familjer.*

* Även somatiska aspekter som i första hand riktar sig till Barn- och ungdomsmedicin och Allmänmedicin.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: