Barnaudiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få nödvändiga kunskaper för att handlägga barn med hörselnedsättningar och andra hörselproblem.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c7, c9, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc7, STc9, STc10, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och utreda hörselnedsättningar och andra hörselproblem, exempelvis tinnitus eller hyperacusis, hos barn.
  • Bedöma hörselnedsättningens eller hörselproblemets grad och typ samt fastställa deras orsaker.
  • Planera och följa upp behandling och rehabilitering av hörselnedsättningar och andra hörselproblem, vid behov i samverkan med andra specialister och yrkesgrupper.
  • Redogöra för barnets normala psykomotoriska utveckling samt tal- och språkutveckling.
  • Redogöra för betydelsen av hörsel i barnets kommunikationsutveckling.
  • Diskutera vilka konsekvenser hörselnedsättning eller andra hörselproblem har för barn och deras familjer.
  • Diskutera hörselnedsättningar och hörselproblem hos barn ur ett samhällsperspektiv (exempelvis förebyggande insatser och skolsituation).
  • Redogöra för alternativa kommunikationssätt för hörselskadade, döva och döv-blinda personer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: