Bakteriella och virala CNS-infektioner

Syftet är att deltagaren ska öka sin kompetens i att självständigt handlägga patienter med meningit eller encephalit samt tillgodogöra sig djupa kunskaper om andra typer av CNS-infektioner.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c7, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc3
Till viss del: STc7, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva etiologi, epidemiologi och patogenes.
  • Identifiera samt akut utreda och behandla patienter med meningit eller encephalit. 
  • Tillämpa adekvata diagnostiska metoder samt tolka likvorfynd och mikrobiologiska svar. 
  • Identifiera, utreda och behandla andra typer av CNS-infektioner såsom hjärnabscess och neuroborrelios samt redogöra för adekvata differentialdiagnoser. 
  • Beakta särskilda aspekter vid utredning och behandling av neurokirurgiska infektioner postoperativt och kring främmande kroppsmaterial..
  • Följa upp behandling samt bedöma resttillstånd och rehabiliteringsbehov.
  • Tillämpa smittskyddslagen som en del i det förebyggande infektionsarbetet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: