Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Återupplivning

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap och färdighet för att kunna tillämpa aktuella algoritmer för återupplivning av vuxna, barn och nyfödda.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c6
Till viss del: a1, a2, c1, c7, c9, c10, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2, STc6
Till viss del: STa4, STa5, STc1, STc7, STc9, STc10, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa aktuella algoritmer.
  • Tolka och behandla livshotande arytmier.
  • Redogöra för användning av defibrillatorn.
  • Beskriva den nyföddas speciella anatomi och fysiologi som är relevant i återupplivningssituationen.
  • Reflektera över och värdera egen och tillgänglig kompetens.
  • Kommunicera effektivt i krissituationer.
  • Samarbeta i ett arbetslag med olika personalkategorier och specialiteter och kunna leda arbetslaget i akuta situationer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: