Arytmier

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna diagnostisera och handlägga såväl förmaksflimmer samt övriga taky som bradyarytmier.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 7
Till viss del: 1, 2, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c9
Till viss del: c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för klassifikationer, orsaker, differentialdiagnoser, undersökningsmetoder, behandling samt prognos vid supraventrikulära och ventrikulära takykardier samt bradyarytmier.
 • Utföra och tolka esofagus-EKG.
 • Beskriva noninvasiv och invasiv elektrofysiologisk undersökning.
 • Vid extern pacemakerbehandling självständigt: 
  - identifiera och analysera indikationer och kontraindikationer
  - utföra behandling och utvärdera effekten
  - hantera komplikationer
  - avsluta behandling.
 • Identifiera och analysera indikationer och beskriva tillvägagångssätt samt hantera komplikation vid temporär transvenös pacemakerbehandling.
 • Redogöra för indikationer och val av system vid permanent pacemakerbehandling samt beskriva kontraindikationer och komplikationer.
 • Redogöra för indikationer och kontraindikationer till ICD-behandling (Implantable Cardioverter Defibrillator) samt behandlingsprincipen.
 • Självständigt inaktivera en ICD.
 • Redogöra för indikationer, kontraindikationer och vanliga biverkningar vid rytm stabiliserande och frekvens reglerande läkemedelsbehandling.
 • Redogöra och tillämpa adekvat emboliprofylax samt riskstratifiera förmaksflimmerpatienter.
 • Beskriva indikationer, kontraindikationer och komplikationer till invasiva och kirurgiska behandlingsmetoder.
 • Redogöra för klassifikationer, utredning samt behandling av syncope.
Senast uppdaterad:
Publicerad: