Arytmier

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna diagnostisera och handlägga såväl förmaksflimmer samt övriga taky som bradyarytmier.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c9
Till viss del: c1, c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc9
Till viss del: STc1, STc2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för klassifikationer, orsaker, differentialdiagnoser, undersökningsmetoder, behandling samt prognos vid supraventrikulära och ventrikulära takykardier samt bradyarytmier.
 • Utföra och tolka esofagus-EKG.
 • Beskriva noninvasiv och invasiv elektrofysiologisk undersökning.
 • Vid extern pacemakerbehandling självständigt: 
  - identifiera och analysera indikationer och kontraindikationer
  - utföra behandling och utvärdera effekten
  - hantera komplikationer
  - avsluta behandling.
 • Identifiera och analysera indikationer och beskriva tillvägagångssätt samt hantera komplikation vid temporär transvenös pacemakerbehandling.
 • Redogöra för indikationer och val av system vid permanent pacemakerbehandling samt beskriva kontraindikationer och komplikationer.
 • Redogöra för indikationer och kontraindikationer till ICD-behandling (Implantable Cardioverter Defibrillator) samt behandlingsprincipen.
 • Självständigt inaktivera en ICD.
 • Redogöra för indikationer, kontraindikationer och vanliga biverkningar vid rytm stabiliserande och frekvens reglerande läkemedelsbehandling.
 • Redogöra och tillämpa adekvat emboliprofylax samt riskstratifiera förmaksflimmerpatienter.
 • Beskriva indikationer, kontraindikationer och komplikationer till invasiva och kirurgiska behandlingsmetoder.
 • Redogöra för klassifikationer, utredning samt behandling av syncope.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Senast uppdaterad:
Publicerad: