Artritsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till ST-läkaren ska behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av akuta och kroniska inflammatoriska led och ryggsjukdomar hos vuxna.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda och diagnostisera akuta och kroniska artritsjukdomar såsom Reumatoid artrit, Spondylartriter, Ankyloserande spondylit, Psoriasisartrit, Reaktiv artrit, Enteropatisk artrit, Kristallartrit, Akut sarkoidos samt, Akut mono-,oligo-, och polyartrit.
  • Initiera akut och sjukdomsbromsande behandling av ovanstående tillstånd.
  • Välja behandling utifrån prognostiska faktorer.
  • Planera för uppföljning av ovanstående tillstånd.
  • Redogöra för och förebygga långsiktiga komplikationer av artritsjukdomar och aktuell antireumatisk behandling.
  • Identifiera och behandla extraartikluära manifestationer.
  • Tillämpa kunskaper kring etiologi, immunologi och epidemiologi i diagnostik, behandling och patientinformation.
  • Diagnostisera och behandla utifrån kunskaper om sjukdomens etiologi, immunologi och epidemiologi samt inkludera detta i informationen till patienten.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: