Ärftliga och medfödda njursjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska att kunna identifiera och handlägga patienter med ärftliga respektive medfödda njursjukdomar. Polygenetiska riskfaktorer för njursjukdom kommer att lyftas fram.

Målgrupp
Njurmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och handlägga patienter med ärftliga respektive medfödda njursjukdomar.
  • Redogöra för de vanligaste formerna av ärftliga njursjukdomar såsom polycystisk njursjukdom, familjär hematuri, tunna basalmembran och Alports syndrom samt redogöra för hur dessa nedärvs.
  • Identifiera och diagnostisera vanliga former av ärftliga njursjukdomar.
  • Redogöra för behandlingsprinciperna och utforma en behandlingsplan vid vanliga ärftliga njursjukdomar.
  • Initiera vidare genetisk utredning.
  • Översiktligt beskriva genetiska faktorer som kan påverka risk för njursjukdom.
  • Översiktligt redogöra för andra former av ärftliga njursjukdomar såsom medullär cystnjuresjukdom, Bartter’s syndrom och Liddles syndrom, renal tubulär acidos, medullär svampnjuresjukdom och Fabry’s sjukdom.
  • Översiktligt redogöra för det pediatriska sjukdomspanoramat beträffande ärftliga och medfödda njursjukdomar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: