Arbetsnära rehabilitering

ST-läkaren ska få förståelse för enskilda individers personliga förutsättningar och begränsningar i arbetslivet ställda i relation till arbetets krav. ST-läkaren ska få kunskap om samhällets, arbetsgivarnas och hälso- och sjukvårdens olika roller i rehabiliteringsarbetet.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10
Till viss del: c1, c2, c5, c8, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9, STc10
Till viss del: STc1, STc2, STc5, STc8, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Kartlägga både hinder och möjligheter som är av betydelse för arbetsförmågan.
  • Använda evidensbaserade metoder för stöd och förbättring av arbetsförmågan.
  • Bedöma när den arbetsnära rehabiliteringen ska påbörjas i relation till medicinsk behandling och annan rehabilitering.
  • Diskutera hur arbetsplatsen kan anpassas i det individuella rehabiliteringsarbetet.
  • Förklara de olika rehabiliteringsaktörernas roller samt lagstiftning inom området.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: