Arbetsfysiologisk diagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för optimal arbetsfysiologisk diagnostik.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, c1, c2, c6, c9
Till viss del: c3, c7, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1, STc1, STc2, STc6, STc9
Till viss del: STc3, STc7, STc12, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara hjärtats anatomi, fysiologi och patofysiologi av särskild relevans för arbetsfysiologi.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av arbetsprov samt redogöra för risker.
  • Formulera ett tydligt remissvar för arbetsprov.
  • Förklara resultatet av ergospirometri och analys av artärblodgaser och laktat under arbetsprov.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för undersökningsmetoderna ovan och värdera felkällor.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet av dessa diagnostiska undersökningar.
  • Beskriva och värdera skillnader mellan ergospirometri och andra metoder för hjärt- och lungdiagnostik. Förklara metodernas styrkor och svagheter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: