Antimikrobiell terapi

Syftet är att deltagaren ska tillgodogöra sig djup kunskap om antimikrobiella medel och kunna tillämpa denna i den kliniska vardagen.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c5
Till viss del: c1, c6, c8, c9, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc13
Till viss del: STc1, STc6, STc8, STc9, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för resistensutveckling och mekanismer för resistensutveckling
 • Tillämpa farmakokinetiska och farmakodynamiska principer vid användning av antimikrobiella medel.
 • Tillämpa principer för rationell antibiotikaanvändning avseende:
  - Ekologi hos individ och miljö
  - Resistensutveckling
  - Hälsoekonomi
 • Beakta risk för interaktioner och styra behandling vid resistens, allergier och biverkningar.
 • Justera doser och val av antimikrobiella medel efter ålder, vikt och bakomliggande tillstånd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: