Antimikrobiell behandling med fokus på antibiotika och antivirala medel

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha djup kunskap om antimikrobiell behandling och kunna tillämpa denna kunskap i kliniskt. Med antimikrobiell behandling avses i detta kursämne antibiotika, antivirala medel och antimykotika.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1, 8, 9, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c5
Till viss del: c1, c6, c8, c9, c12

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c2

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11, 12
Till viss del: 1, 2, 4, 5, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11, c12
Till viss del: c1, c2, c4, c5, c7

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 4, 5, 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a3, b3, c1, c2, c4, c5, c7, c8, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för verkningsmekanismer för antimikrobiell behandling.
 • Tillämpa farmakodynamiska och farmakokinetiska principer vid användning av antimikrobiell behandling.
 • Anpassa och styra behandling utifrån risk för interaktioner.
 • Anpassa och styra behandling utifrån allergier och biverkningar.
 • Anpassa doser och antimikrobiell behandling efter ålder, vikt och bakomliggande tillstånd.
 • Identifiera när koncentrationsbestämning är indicerad.
 • Tillämpa indikationer och kontraindikationer med utgångspunkt från antimikrobiella medel.
 • Redogöra för resistensutveckling och mekanismer för resistensutveckling.
 • Tillämpa principer för rationell antimikrobiell behandling avseende:
  - resistensutveckling 
  - ekologi hos individ och miljö
  - hälsoekonomi 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: