Antimikrobiell behandling med fokus på antibiotika och antivirala medel

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha djup kunskap om antimikrobiell behandling och kunna tillämpa denna kunskap i kliniskt. Med antimikrobiell behandling avses i detta kursämne antibiotika, antivirala medel och antimykotika.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c5
Till viss del: c1, c6, c8, c9, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc13
Till viss del: STc1, STc12

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7 
Till viss del: STc2

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc14
Till viss del: STc9, STc12

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11, c12
Till viss del: c1, c2, c4, c5, c7

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a3, b3, c1, c2, c4, c5, c7, c8, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för verkningsmekanismer för antimikrobiell behandling.
 • Tillämpa farmakodynamiska och farmakokinetiska principer vid användning av antimikrobiell behandling.
 • Anpassa och styra behandling utifrån risk för interaktioner.
 • Anpassa och styra behandling utifrån allergier och biverkningar.
 • Anpassa doser och antimikrobiell behandling efter ålder, vikt och bakomliggande tillstånd.
 • Identifiera när koncentrationsbestämning är indicerad.
 • Tillämpa indikationer och kontraindikationer med utgångspunkt från antimikrobiella medel.
 • Redogöra för resistensutveckling och mekanismer för resistensutveckling.
 • Tillämpa principer för rationell antimikrobiell behandling avseende:
  - resistensutveckling 
  - ekologi hos individ och miljö
  - hälsoekonomi 

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: