Angiologi-arteriella och venösa sjukdomar

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom angiologin.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 5
Till viss del: 3, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste arteriella- och venösa kärlsjukdomarna.
  • Diagnostisera, klassificera och behandla akut djup ventrombos, lungemboli, sinustrombos, medicinskt orsakad akut blödning samt akut artäremboli och hypertoni, inklusive hypertensiv kris.
  • Diagnostisera och behandla komplikationer till antikoagulantia- och annan blodförtunnande behandling.
  • Identifiera och planera behandling av andra kärlsjukdomar som posttrombotiskt syndrom, venös insufficiens, perifer arteriell kärlsjukdom och kärlrelaterade bensår.
  • Redogöra för mindre vanliga kärlsjukdomar och rubbningar i blodets hemostas.
  • Värdera indikationen för kliniskt fysiologisk och radiologisk utredning av kärlsjukdom.
  • Värdera indikationen för specifik angiologisk utredning och behandling och när kärlkirurgisk- respektive koagulation och tromboskonsult bör kontaktas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: