Angiologi-arteriella och venösa sjukdomar

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom angiologin.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste arteriella- och venösa kärlsjukdomarna.
  • Diagnostisera, klassificera och behandla akut djup ventrombos, lungemboli, sinustrombos, medicinskt orsakad akut blödning samt akut artäremboli och hypertoni, inklusive hypertensiv kris.
  • Diagnostisera och behandla komplikationer till antikoagulantia- och annan blodförtunnande behandling.
  • Identifiera och planera behandling av andra kärlsjukdomar som posttrombotiskt syndrom, venös insufficiens, perifer arteriell kärlsjukdom och kärlrelaterade bensår.
  • Redogöra för mindre vanliga kärlsjukdomar och rubbningar i blodets hemostas.
  • Värdera indikationen för kliniskt fysiologisk och radiologisk utredning av kärlsjukdom.
  • Värdera indikationen för specifik angiologisk utredning och behandling och när kärlkirurgisk- respektive koagulation och tromboskonsult bör kontaktas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: