Aneurysm och aortadissektion

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska redogöra för utredning och behandling av aneurysm i buk och thorax samt aortadissektion.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi, patofysiologi, kliniska symtom, diagnostik och utredning vid aneurysm i buk och thorax samt aortadissektion.
  • Redogöra för kärlanatomi i buk och thorax samt operativ kärlexponering i buken.
  • Redogöra för akut omhändertagande av rupturerat aortaaneurysm.
  • Redogöra för operationsindikation och planera operationsmetod (öppen eller endovaskulär behandling) vid aneurysm i buk och thorax samt aortadissektion.
  • Beskriva åtgärd för akuta och sena komplikationer efter operativ behandling.
  • Redogöra för screening samt uppföljning av aneurysm- och dissektionssjukdom.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: