Anestesiologiska och neurokirurgiska smärtbehandlingar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå principerna för anestesiologiska och neurokirurgiska smärtbehandlingar.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c5, c6, c9, c10
Till viss del: c8, c11, c13, c14, c15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc4, STc5, STc6, STc9, STc10
Till viss del: STc8, STc11, STc13, STc14, STc15, STc16

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indikation, principer samt val av preparat för: vanliga perifera blockader (inklusive kontinuerlig infusion med kvarliggande kateter), epidural analgesi och intrathekal analgesi.
  • Redogöra för indikation och principer för ryggmärgsstimulering och andra neuromodulationstekniker (inklusive TENS).
  • Beskriva möjligheter till neurodestruktiva smärtbehandlingar, i synnerhet vid cancerrelaterad smärta.
  • Beskriva möjligheter att, med riktade interventioner (till exempel mot facettleder eller nervrötter), diagnostisera och behandla smärttillstånd som utgår från kotpelaren.
  • Beskriva möjligheter och indikationen för att bedöva sympatiska ganglier och visceral afferens.
  • Beskriva teknik och prediktiva värden för avancerade intravenösa testningar (till exempel med ketamin, lidokain och opioider).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: