Anestesi och intensivvård för kirurger

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren för kirurgiska patienter ska kunna ordinera basal smärtlindring, vätskebehandling och nutrition samt vara bekant med behandlingsmetoder på en intensivvårdsavdelning.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c2, c3, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Akut 

 • Etablera och upprätthålla fri luftväg på icke kirurgisk väg samt beskriva det samma med öppen kirurgisk teknik.
 • Utföra återupplivning vid hjärtstillestånd enligt HLR-principer (Hjärt- och lungräddning).
 • Ordinera basal vätskebehandling samt farmakologisk behandling vid akuta tillstånd.

Smärtbehandling

 • Ordinera basal smärtbehandling vid akuta kirurgiska tillstånd liksom för postoperativa patienter.
 • Redogöra för invasiva tekniker vid anestesiologisk smärtbehandling.

Intensivvård

 • Ordinera basal vätskebehandling vid akut situation, perioperativt och på fastande patient.
 • Ordinera basal nutritionsbehandling hos fastande patient.
 • Beskriva behandlingen av kirurgiska intensivvårdspatienter inkluderande vätske- och elektrolytbehandling, basal andningsvård, användning av andningsstöd till exempel övertryck vid spontanandning, respiratorbehandling samt chockbehandling.
 • Ordinera basal smärtbehandling.
 • Redogöra för kirurgisk intensivvård och anestesieffekter.

Anestesi

 • Redogöra för perioperativ risk- och nyttavärdering samt perioperativ optimering.
 • Redogöra för val av och indikation för narkos och bedövning vid både elektiv och akut patient.
 • Redogöra för oro-trakeal intubation och användande av larynxmask.
 • Redogöra för anestesiformer under kirurgiska ingrepp och undersökningar samt beskriva relevant farmaka.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: