Andrologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och tillämpa behandlingsprinciper av andrologiska sjukdomar.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara den endokrina regleringen av testikelfunktionen samt beskriva skillnad mellan primära och sekundära manliga könskarakteristika.
  • Redogöra för basal utredning vid infertilitet.
  • Förklara skillnaden på en diagnostisk och terapeutisk testikelbiopsi samt beskriva assisterad befruktning.
  • Tillämpa kirurgiska principer för vasektomi.
  • Redogöra för refertilisering.
  • Redogöra för behandling av infertilitet orsakat av hypogonadotrop-hypogonadism, ejakulationsstörningar samt utredning och behandling av varikocele.
  • Förklara patofysiologi vid, samt diagnostisera och beskriva behandlingen av gynektomasti.
  • Förklara patofysiologi vid, samt diagnostisera och tillämpa behandling vid erektil dysfunktion och testosteronbrist samt beskriva metoder för penisimplantat.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: