Andningsvägarnas sjukdomar (larynx, trachea, bronker)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och initiera behandling av akuta och kroniska tillstånd i andningsvägarna.

Målgrupp
Öron- näs och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c5
Till viss del: c1, c2, c6, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för andningsvägarnas grundläggande anatomi och fysiologi.
  • Beskriva de vanligaste missbildningarna i andningsvägarna.
  • Värdera anamnes och kliniska symtom vid akuta och kroniska tillstånd i andningsvägarna.
  • Utreda, diagnostisera och initiera behandling av akuta och kroniska luftvägshinder.
  • Värdera och ta ställning till åtgärder vid hotad eller svårhanterad luftväg.
  • Redogöra för omvårdnad av laryngektomerade och tracheotomerade.
  • Diagnostisera och ta ställning till vidare behandling av larynxtrauma.
  • Utföra flexibel och stel bronkoskopi i simulerad miljö.
  • Diskutera relevant forskning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: