Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné

Det finns idag stora patientgrupper som behandlas med olika andningshjälpmedel i hemmet. Behandlingsindikationerna utökas och ny teknik leder till allt bättre diagnostiska och terapeutiska möjligheter.

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och behandla olika typer av andningssvikt såsom respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1, 2, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c10
Till viss del: c1, c2, c5, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och kliniskt bedöma olika typer av andningssvikt såsom respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné.
  • Inleda ventilatorbehandling via mask eller tracheostomi.
  • Inleda och följa upp CPAP och BiLevel behandling.
  • Inleda och följa upp oxygenbehandling i hemmet.
  • Att kunna tolka och bedöma arteriell blodgas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: