Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné

Det finns idag stora patientgrupper som behandlas med olika andningshjälpmedel i hemmet. Behandlingsindikationerna utökas och ny teknik leder till allt bättre diagnostiska och terapeutiska möjligheter.

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och behandla olika typer av andningssvikt såsom respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c10
Till viss del: c1, c2, c5, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och kliniskt bedöma olika typer av andningssvikt såsom respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné.
  • Inleda ventilatorbehandling via mask eller tracheostomi.
  • Inleda och följa upp CPAP och BiLevel behandling.
  • Inleda och följa upp oxygenbehandling i hemmet.
  • Att kunna tolka och bedöma arteriell blodgas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: