Anatomi, fysiologi, embryologi (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera anatomiska strukturer oberoende av patientens ålder och att kunna förklara dessa anatomiska strukturers funktion och deras samverkan i anatomiska och funktionella system.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c6, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Namnge anatomiska strukturer av centrala nervsystemet, huvudet, halsen och ryggen inklusive relevant kärlanatomi.
  • Beskriva dessa anatomiska strukturers normala utveckling (embryonalt, fetalt, postnatalt inklusive normalt åldrande).
  • Förklara den fysiologiska funktionen av dessa anatomiska strukturer.
  • Kategorisera strukturer i olika anatomiska system och sätta dessa i ett funktionellt sammanhang.
  • Tillämpa bilddiagnostiska modaliteter för optimal visualisering av dessa anatomiska strukturer och deras normala utveckling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: