Anafylaxi

Anafylaxi är det mest akuta tillståndet inom allergologi och potentiellt livshotande. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om och känna sig trygg i handläggandet av patienter med anafylaxi i akutskedet och vid uppföljning.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c7, c8, c9, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STc7, STc8, STc9, STc10, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva bakomliggande mekanismer vid anafylaxi.
  • Svårighetsgradera anafylaxi enligt det nationella anafylaxidokumentet.
  • Självständigt behandla anafylaxi i akutskedet samt bedöma hur länge och på vilket sätt patienten ska observeras.
  • Kartlägga och om möjligt identifiera utlösande och bidragande faktorer.
  • Redogöra för differentialdiagnoser.
  • Avgöra och instruera om lämplig anafylaxiberedskap för patienten.
  • Bedöma om det finns adekvat anafylaxiberedskap på mottagningen eller avdelningen.
  • Redogöra för indikationer för allergenspecifik immunterapi (ASIT) vid insektsallergi.
  • Utbilda patienten om anafylaxi.
  • Diskutera vad det innebär på ett psykologiskt plan att ha haft anafylaxi och att ha anafylaxiberedskap.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: