Anafylaxi hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och behandla akuta överkänslighetsreaktioner och anafylaxi hos barn i olika åldrar. ST-läkaren ska kunna utreda bakomliggande orsaker samt styra fortsatt behandling och uppföljning.

Efter genomgången kurs i ämnet ska ST-läkaren vara trygg i att praktiskt utföra behandlingsmomenten i en akut situation. ST-läkaren ska också kunna undervisa andra.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 6, 9
Till viss del: 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c6
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c9, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för anafylaxi avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst bland barn och ungdomar.
 • Diagnostisera akut anafylaktisk reaktion.
 • Praktiskt och självständigt behandla akut anafylaktisk reaktion och bedöma observationstidens längd.
 • Leda simuleringsövning för behandling av en akut anafylaktisk reaktion.
 • Utreda bakomliggande orsaker till akut anafylaktisk reaktion.
 • Identifiera de patienter som ska förses med egenvårdsplan och egen akutmedicin (adrenalinpenna och övrig medicinering).
 • Utbilda familj och förskola och skola kring egenvårdsplan, användande av adrenalinpenna och övrig medicinering.
 • Vid födoämnesallergi värdera aktuella allergitester och etablera dietistkontakt.
 • Utfärda kostintyg och egenvårdsplan till förskola och skola.
 • Vid födoämnesallergi bedöma toleransutveckling, tidpunkt för provokation och eventuell återintroduktion av födoämnet.
 • Vid svår födoämnesallergi identifiera patienter som är aktuella för behandling med oral specifik immunterapi eller anti-IgE.
 • Vid insektsallergi värdera aktuella allergitester och identifiera patienter som är aktuella för immunterapi.
 • Vid läkemedelsallergi värdera aktuella allergitester och identifiera patienter som är aktuella för provokation med läkemedel.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: