Anafylaxi hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och behandla akuta överkänslighetsreaktioner och anafylaxi hos barn i olika åldrar. ST-läkaren ska kunna utreda bakomliggande orsaker samt styra fortsatt behandling och uppföljning.

Efter genomgången kurs i ämnet ska ST-läkaren vara trygg i att praktiskt utföra behandlingsmomenten i en akut situation. ST-läkaren ska också kunna undervisa andra.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c6
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c9, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2, STc6
Till viss del: STa4, STa5, STa6, STb1, STb2, STb3, STc9, STc10, STc11, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för anafylaxi avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst bland barn och ungdomar.
 • Diagnostisera akut anafylaktisk reaktion.
 • Praktiskt och självständigt behandla akut anafylaktisk reaktion och bedöma observationstidens längd.
 • Leda simuleringsövning för behandling av en akut anafylaktisk reaktion.
 • Utreda bakomliggande orsaker till akut anafylaktisk reaktion.
 • Identifiera de patienter som ska förses med egenvårdsplan och egen akutmedicin (adrenalinpenna och övrig medicinering).
 • Utbilda familj och förskola och skola kring egenvårdsplan, användande av adrenalinpenna och övrig medicinering.
 • Vid födoämnesallergi värdera aktuella allergitester och etablera dietistkontakt.
 • Utfärda kostintyg och egenvårdsplan till förskola och skola.
 • Vid födoämnesallergi bedöma toleransutveckling, tidpunkt för provokation och eventuell återintroduktion av födoämnet.
 • Vid svår födoämnesallergi identifiera patienter som är aktuella för behandling med oral specifik immunterapi eller anti-IgE.
 • Vid insektsallergi värdera aktuella allergitester och identifiera patienter som är aktuella för immunterapi.
 • Vid läkemedelsallergi värdera aktuella allergitester och identifiera patienter som är aktuella för provokation med läkemedel.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: