Allergologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs vissa kunskaper inom allergologin.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste allergologiska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera och behandla akut allergisk chock, anafylaxi, angioödem och allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive penicillinreaktioner.
  • Preliminärdiagnostisera, planera utredning och behandling av icke-akuta allergiska reaktioner, till exempel födoämnesallergi och kronisk urticaria.
  • Redogöra för de immunologiska typreaktionerna vid allergi.
  • Översiktligt redogöra för andra allergologiska sjukdomstillstånd.
  • Värdera indikationen för allergologisk specialistutredning, och behandling.
  • Värdera när konsult i allergologi bör tillfrågas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: