Akutmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga och initiera behandling av vanligt förekommande akutmedicinska sjukdomstillstånd.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och initialt behandla kardiovaskulär sjukdom, hjärtsvikt och vanligt förekommande arytmier samt hjärtstillestånd.
  • Diagnostisera och initialt behandla lungmedicinska sjukdomar såsom astma, exacerbation av KOL, pneumothorax och respiratorisk insufficiens
  • Diagnostisera och påbörja behandling vid tromboemboliska sjukdomar såsom djup ventrombos och lungemboli.
  • Diagnostisera och initiera behandling av akutneurologiska tillstånd såsom stroke och epilepsi.
  • Initialt omhänderta samt utföra primär diagnostik av oklar medvetslöshet.
  • Diagnostisera och initiera behandling vid vanligt förekommande infektioner, septisk artrit, meningit och sepsis.
  • Klassificera anemier samt initiera övrig cytopeniutredning.
  • Diagnostisera och påbörja behandling av akut njursvikt, elektrolytrubbningar, anafylaxi, vanligt förekommande intoxikationer och akuta komplikationer till diabetes.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: