Akutmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga och initiera behandling av vanligt förekommande akutmedicinska sjukdomstillstånd.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och initialt behandla kardiovaskulär sjukdom, hjärtsvikt och vanligt förekommande arytmier samt hjärtstillestånd.
  • Diagnostisera och initialt behandla lungmedicinska sjukdomar såsom astma, exacerbation av KOL, pneumothorax och respiratorisk insufficiens
  • Diagnostisera och påbörja behandling vid tromboemboliska sjukdomar såsom djup ventrombos och lungemboli.
  • Diagnostisera och initiera behandling av akutneurologiska tillstånd såsom stroke och epilepsi.
  • Initialt omhänderta samt utföra primär diagnostik av oklar medvetslöshet.
  • Diagnostisera och initiera behandling vid vanligt förekommande infektioner, septisk artrit, meningit och sepsis.
  • Klassificera anemier samt initiera övrig cytopeniutredning.
  • Diagnostisera och påbörja behandling av akut njursvikt, elektrolytrubbningar, anafylaxi, vanligt förekommande intoxikationer och akuta komplikationer till diabetes.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: