Akutkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna hantera den initiala handläggningen av patienter med akuta kirurgiska symtom.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2
Till viss del: 4, 6, 7, 8, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c3, c4, c7, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Triagering

 • Beskriva olika modeller för triagering av akutpatienter.
 • Redogöra för bedömning av fysiologi och stabilitet eller instabilitet avseende vitalparametrar.

Lilla kirurgin

 • Redogöra för lokalanestesimedel, dess olika beredningsformer och användningsområden samt kontraindikationer.
 • Bedöma och behandla sårskador, inklusive suturering och suturborttagning.
 • Redogöra för indikationer för antibiotika och tetanusprofylax vid sårskador.
 • Bedöma och behandla abscesser i hud och underhud, inklusive inflammerad pilonidalsinus.

Urologi

 • Diagnostisera, utreda och behandla akut urinstämma, nedre och övre urinvägsinfektioner, epididymit och testikeltorsion. 
 • Bedöma patienter med kateterproblematik.
 • Redogöra för utredning och behandling av hematuri och akuta njurstensymtom.

Akut proktologi

 • Bedöma och redogöra för behandling av akuta symtom orsakade av hemorrojder, analhematom, analfissur och perianalabscess.
 • Utreda och behandla akutkirurgiska patienter med hjälp av rekto- och proktoskopi.

Akut buk

 • Redogöra för skillnaderna mellan generell och lokaliserad peritonit och vilken betydelse detta har för handläggning och fortsatt terapi.
 • Värdera och utreda olika akuta gastrointestinala symtom.
 • Redogöra för behandling av appendicit, akuta komplikationer till gallsten såsom svår gallstenssmärta, cholecystit, ikterus, gallstenspancreatit.
 • Redogöra för akuta kirurgiska komplikationer till obesitaskirurgi.
 • Redogöra för alarmsymtom som motiverar en malignitetsutredning.
 • Redogöra för initial vätske- och analgetikabehandling.

Gastrointestinal blödning

 • Redogöra för utredning och behandling av gastrointestinal blödning.
 • Bedöma terapi avseende tillförsel av vätska och blodkomponenter.
 • Beskriva initiala åtgärder på akutmottagning och närmsta dygnet för patienter med antingen övre- eller nedre gastrointestinal blödning med eller utan cirkulatorisk påverkan.

Postoperativa komplikationer

 • Redogöra symtom och behandling vid postoperativ sårruptur, serom, sårinfektion, anastomosläckage och tromboembolism.

Brännskador

 • Klassificera brännskador.
 • Redogöra för den initiala behandlingen av avancerade brännskador.
 • Behandla akuta brännskador som inte kräver specialiserad vård.
 • Redogöra för indikation för specialiserad brännskadevård.

Kärlkirurgi

 • Utföra och bedöma kärlstatus med doppler.
 • Särskilja kronisk och akut extremitetsischemi samt avgöra när kritisk ischemi föreligger.
 • Redogöra för diagnostiken av akut aortaneurysm och beskriva olika behandlingsmetoder.
 • Redogöra för akuta komplikationer till venös insufficiens.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: