Akutkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna hantera den initiala handläggningen av patienter med akuta kirurgiska symtom.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c3, c4, c7, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Triagering

 • Beskriva olika modeller för triagering av akutpatienter.
 • Redogöra för bedömning av fysiologi och stabilitet eller instabilitet avseende vitalparametrar.

Lilla kirurgin

 • Redogöra för lokalanestesimedel, dess olika beredningsformer och användningsområden samt kontraindikationer.
 • Bedöma och behandla sårskador, inklusive suturering och suturborttagning.
 • Redogöra för indikationer för antibiotika och tetanusprofylax vid sårskador.
 • Bedöma och behandla abscesser i hud och underhud, inklusive inflammerad pilonidalsinus.

Urologi

 • Diagnostisera, utreda och behandla akut urinstämma, nedre och övre urinvägsinfektioner, epididymit och testikeltorsion. 
 • Bedöma patienter med kateterproblematik.
 • Redogöra för utredning och behandling av hematuri och akuta njurstensymtom.

Akut proktologi

 • Bedöma och redogöra för behandling av akuta symtom orsakade av hemorrojder, analhematom, analfissur och perianalabscess.
 • Utreda och behandla akutkirurgiska patienter med hjälp av rekto- och proktoskopi.

Akut buk

 • Redogöra för skillnaderna mellan generell och lokaliserad peritonit och vilken betydelse detta har för handläggning och fortsatt terapi.
 • Värdera och utreda olika akuta gastrointestinala symtom.
 • Redogöra för behandling av appendicit, akuta komplikationer till gallsten såsom svår gallstenssmärta, cholecystit, ikterus, gallstenspancreatit.
 • Redogöra för akuta kirurgiska komplikationer till obesitaskirurgi.
 • Redogöra för alarmsymtom som motiverar en malignitetsutredning.
 • Redogöra för initial vätske- och analgetikabehandling.

Gastrointestinal blödning

 • Redogöra för utredning och behandling av gastrointestinal blödning.
 • Bedöma terapi avseende tillförsel av vätska och blodkomponenter.
 • Beskriva initiala åtgärder på akutmottagning och närmsta dygnet för patienter med antingen övre- eller nedre gastrointestinal blödning med eller utan cirkulatorisk påverkan.

Postoperativa komplikationer

 • Redogöra symtom och behandling vid postoperativ sårruptur, serom, sårinfektion, anastomosläckage och tromboembolism.

Brännskador

 • Klassificera brännskador.
 • Redogöra för den initiala behandlingen av avancerade brännskador.
 • Behandla akuta brännskador som inte kräver specialiserad vård.
 • Redogöra för indikation för specialiserad brännskadevård.

Kärlkirurgi

 • Utföra och bedöma kärlstatus med doppler.
 • Särskilja kronisk och akut extremitetsischemi samt avgöra när kritisk ischemi föreligger.
 • Redogöra för diagnostiken av akut aortaneurysm och beskriva olika behandlingsmetoder.
 • Redogöra för akuta komplikationer till venös insufficiens.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: