Akuta skador och kroniska tillstånd relaterade till fysisk aktivitet

Kurser i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap i anatomi, biomekanik och patofysiologi. ST-läkaren ska kunna diagnostisera och handlägga akuta och kroniska skador relaterade till fysisk aktivitet. Kurser i ämnet bör förmedla basala artroskopiska färdigheter.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c7, c8, c9, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc4, STc7, STc8, STc9, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa praktisk anatomi i klinisk undersökning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
  • Redogöra för bakomliggande patofysiologi.
  • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder och bedöma bilder och undersökningsfynd.
  • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.
  • Redogöra för basutbudet av ortopediska hjälpmedel och dess plats i behandlingsrutinerna.
  • Identifiera relevanta livsstilsfaktorer och bedöma den sammanvägda riskprofilen och vidta relevanta åtgärder.
  • Diagnostisera akuta skadetillstånd i övrigt frisk vävnad, såsom broskskador, osteochondriter, meniskskador, labrumskador, ligamentskador, sen- och muskelskador samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
  • Diagnostisera vanliga predegenerativa och långvariga smärttillstånd såsom tennisarmbåge, löparknä, hälsenetendinos, plantarfascit, degenerativ rotatorcuff- och meniskskada, samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: