Akut traumaomhändertagande

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska initial handläggning och omhändertagande i traumasituationen.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c6, c7, c10, c12

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c5
Till viss del: c10, c12

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma anatomi, normal fysiologi och patofysiologiska mekanismer vid trauma utifrån kön och ålder.
 • Redogöra för skademekanismer.
 • Utvärdera och bedöma klinisk diagnostik.
 • Bedöma, utreda och behandla patienter utsatta för mindre och större trauma enligt ABCDE-principer.
 • Säkerställa fri luftväg.
 • Bedöma och behandla chocktillstånd hos traumapatient.
 • Praktiskt utföra perifer och intraosseös kärlaccess.
 • Redogöra för principer för kärlskadekontroll.
 • Redogöra för indikationerna för akut laparotomi och thorakotomi efter trubbigt respektive penetrerande våld samt bedöma adekvat tidpunkt för detta.
 • Tillämpa principerna för ”Damage Control”.
 • Beskriva turordningen för olika kirurgiska åtgärder vid multipelt trauma.
 • Bedöma patienter med skall- och ryggmärgsskador.
 • Redogöra för principerna vid handläggning av patienter med skall- och ryggmärgsskador.
 • Bedöma patienter med rygg- och extremitetsskador.
 • Bedöma patienter med värme- och köldskador.
 • Bedöma patienter med extremitetsskador.
 • Bedöma trauma i urogenitalorganen.
 • Redogöra för principerna vid handläggning av patienter med trauma i urogenitalorganen inklusive indikationer för kirurgisk intervention och konservativ behandling.
 • Redogöra för principer för bilddiagnostik.
 • Identifiera våld i nära relationer.
 • Bedöma lämplig vårdnivå och transportbehov efter stabilisering.
 • Leda, kommunicera och samarbeta i traumasituation.
 • Kommunicera med patient och närstående i traumasituation.
 • Redogöra för principer för prioritering vid masskadesituation.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: