Akut onkologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren i det akuta läget ska kunna handlägga patienter på rätt sätt.

Målgrupp
Gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 1, 2, 5, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c1, c2, c5, c9

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 1, 2, 5, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c1, c2, c5, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och utreda akuta tillstånd orsakade av tumörsjukdomar eller dess behandling.
  • Avgöra och initiera adekvat behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: