Akut och kronisk smärta

Kurs i ämnet syftar till att ST-läkare ska kunna handlägga patienter med akut och kronisk smärta.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Genomföra och tolka en strukturerad smärtanalys.
  • Redogöra för somatiska, psykosociala och existentiella aspekter på smärta.
  • Planera för och initiera grundläggande läkemedelsbehandling enligt accepterade vetenskapliga principer.
  • Bedöma när man kan behöva rådgöra med smärtspecialist.
  • Redogöra för ickefarmakologiska behandlingsprinciper.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: