Akut och kronisk smärta hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska utveckla sin kompetens för att utreda, behandla och samverka kring smärttillstånd hos patienter inom barn- och ungdomsneurologi och habilitering, där barn med flerfunktionsnedsättningar är en särskilt viktig grupp.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c8, c9, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc8, STc9, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara olika typer av smärta och klassificera olika smärttillstånd.
  • Beskriva akut och kronisk smärtas somatiska och psykologiska påverkan på barn och ungdomar.
  • Redogöra för förberedelse, anpassning och samordning av procedurer som orsakar smärta samt behandling av denna smärta.
  • Förutse, identifiera, utreda och behandla smärta vid akuta och kroniska barnneurologiska tillstånd.
  • Diskutera betydelsen av teamarbete kring barn och ungdomar med akut och kronisk smärta.
  • Bedöma behov av komplementär smärtbehandling fysikaliskt och psykologiskt.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: