Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Akut och kronisk leversjukdom

Kurser i detta ämne syftar till att ST- läkare ska kunna diagnostisera patienter med leversjukdom samt tillämpa adekvat behandling och uppföljning.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c9, c11, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc9, STc11, STc12, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Analysera svar på leverprover, bilddiagnostik och PAD.
 • Tillämpa principer för utredning och behandling av alkoholrelaterad leversjukdom, vanliga metabola leversjukdomar, vanliga autoimmuna leversjukdomar samt leverskada till följd av läkemedel. 
 • Diagnostisera och bedöma cirkulatoriska leversjukdomar, graviditetsrelaterad leverpåverkan och ovanliga metabola leversjukdomar.
 • Redogöra för uppkomstmekanismer som ligger bakom portal hypertension, varicer, ascites och encefalopati.
 • Tillämpa principer för utredning, behandling och uppföljning av patienter med levercirrhos.
 • Identifiera patienter med kronisk leversvikt och akutisering av kronisk leversvikt samt värdera behov av levertransplantation.
 • Värdera graden av portal hypertension och bedöma indikation för TIPS-behandling (Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt).
 • Tillämpa principer för utredning och behandling av varicer och akut varicerblödning.
 • Tillämpa ascitesbehandling med såväl läkemedel som laparocentes, inklusive bedömning av spontan bakteriell peritonit.
 • Diagnostisera och behandla leverencefalopati samt identifiera utlösande orsaker.
 • Identifiera och klassificera fokala förändringar i lever och gallvägar.
 • Diagnostisera och behandla akut leversvikt och bedöma behov av kontakt med levertransplantationscentrum.
 • Redogöra för lämplig behandling av leversjukdom vid graviditet och amning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: