Akut och kronisk kranskärlssjukdom

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren kan diagnostisera, behandla, risk- och prognosbedöma akut koronart syndrom och kronisk ischemisk hjärtsjukdom. ST-läkaren ska också ha god kunskap om sjukdomarnas orsaker och epidemiologi.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c12
Till viss del: c1, c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc7
Till viss del: STc1, STc2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för klassifikation, epidemiologi, orsaker, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, komplikationer samt bedöma prognos vid: 
  - akuta koronara syndrom
  - kronisk ischemisk hjärtsjukdom. 
 • Redogöra för aterosklerotiska processer.
 • Tolka EKG, ischemisk och hemodynamisk monitorering samt biokemiska markörer.
 • Tolka och prioritera olika diagnostiska undersökningsmetoder för att utvärdera ischemi, viabilitet, hjärtmorfologi och funktion samt kranskärlsanatomi.
 • Ordinera adekvat läkemedelsbehandling vid akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom.
 • Identifiera och behandla primär- och sekundärpreventiva kardiovaskulära riskfaktorer.
 • Redogöra för indikationer och kontraindikationer för invasiv utredning och revaskularisering samt hantera potentiella komplikationer till behandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: