Akut och kronisk hjärtsvikt inklusive pulmonell hypertension

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera akut och kronisk hjärtsvikt samt pulmonell hypertension. ST-läkaren ska även självständigt kunna handlägga akut och kronisk hjärtsvikt.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c8
Till viss del: c1, c2, c4, c5, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc8
Till viss del: STc1, STc2, STc4, STc5, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för klassifikation, epidemiologi, etiologi, riskfaktorer, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, undersökningsmetoder, behandlingsprinciper, komplikationer och prognos vid: 
  - akut hjärtsvikt 
  - kronisk hjärtsvikt 
  - pulmonell hypertension 
 • Redogöra för principer för invasiv och noninvasiv diagnostiska metoder, redogöra för styrkor och begränsningar med de olika metoderna samt förstå undersökningsresultaten.
 • Redogöra för indikationer och kontraindikationer mot invasiva och kirurgiska behandlingsmetoder vid akut och kronisk hjärtsvikt samt pulmonell hypertension inkluderande ”ventricular assist devices”, klaffkirurgi, Cardiac Resynchronization Therapy (CRT), ICD och transplantation inklusive uppföljning.
 • Redogöra för definition, epidemiologi, patofysiologi, kliniska tecken, genetiska test och rådgivning, symtom och diagnostiska kriterier vid: 
  - dilaterad kardiomyopati 
  - hypertrof kardiomyopati 
  - restriktiv kardiomyopati 
  - infiltrativ kardiomyopati

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: