Akut neurologi

Akuta neurologiska tillstånd är mycket vanliga. Ämnet akut neurologi är av stort värde för en ST-läkares omhändertagande av dessa patienter.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1
Till viss del: STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera akuta neurologiska tillstånd och organisera omhändertagande av patienter med till exempel huvudvärk, medvetandestörning, förlamning, känselstörning, stroke, epileptiskt anfall och andningssvikt.
  • Bedöma behov av konsultation med annan specialist i specifika fall, till exempel infektionsläkare, neurokirurg eller narkosläkare.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: