Akut neurologi

Akuta neurologiska tillstånd är mycket vanliga. Ämnet akut neurologi är av stort värde för en ST-läkares omhändertagande av dessa patienter.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera akuta neurologiska tillstånd och organisera omhändertagande av patienter med till exempel huvudvärk, medvetandestörning, förlamning, känselstörning, stroke, epileptiskt anfall och andningssvikt.
  • Bedöma behov av konsultation med annan specialist i specifika fall, till exempel infektionsläkare, neurokirurg eller narkosläkare.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: