Akut kardiologi

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt och omedelbart ska kunna omhänderta livshotande kardiologiska tillstånd. ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov. ST-läkaren ska även kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 4, 5, 10
Till viss del: 6, 7, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6, c7
Till viss del: c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för orsaker, riskfaktorer, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, akuta undersökningsmetoder, akuta behandlingsprinciper och komplikationer vid: 
  - akuta koronara syndrom 
  - supraventrikulära och ventrikulära taky- och bradyarytmier 
  - lungödem
  - lungemboli 
  - kardiogen chock 
  - hjärtruptur, postinfarkt kammarseptumdefekt och papillarmuskelruptur 
  - hjärttamponad
  - akut myokardit och perikardit 
  - akuta klaffinsufficienser
  - livshotande komplikationer efter hjärtkirurgi och perkutan interventionell behandling 
  - aortadissektion – och ruptur
 • Redogöra för prehospitalt omhändertagande vid akut hjärtsjukdom.
 • Analysera och tolka EKG.
 • Inaktivera ICD.
 • Utföra extern pacing.
 • Initiera CPAP och BIPAP-behandling.
 • Utföra och tolka esophagus-EKG.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: