Akut kardiologi

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt och omedelbart ska kunna omhänderta livshotande kardiologiska tillstånd. ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov. ST-läkaren ska även kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6, c7
Till viss del: c8, c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc6, STc7
Till viss del: STc8, STc9, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för orsaker, riskfaktorer, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, akuta undersökningsmetoder, akuta behandlingsprinciper och komplikationer vid: 
  - akuta koronara syndrom 
  - supraventrikulära och ventrikulära taky- och bradyarytmier 
  - lungödem
  - lungemboli 
  - kardiogen chock 
  - hjärtruptur, postinfarkt kammarseptumdefekt och papillarmuskelruptur 
  - hjärttamponad
  - akut myokardit och perikardit 
  - akuta klaffinsufficienser
  - livshotande komplikationer efter hjärtkirurgi och perkutan interventionell behandling 
  - aortadissektion – och ruptur
 • Redogöra för prehospitalt omhändertagande vid akut hjärtsjukdom.
 • Analysera och tolka EKG.
 • Inaktivera ICD.
 • Utföra extern pacing.
 • Initiera CPAP och BIPAP-behandling.
 • Utföra och tolka esophagus-EKG.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: