Affektiva sjukdomar

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna förstå, identifiera, utreda och behandla patienter med affektiva sjukdomstillstånd på egen hand.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 13, 15
Till viss del: 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och särskilja patienter med affektiva sjukdomar.
  • Skatta, intervjua, diagnostisera, utreda och bedöma suicidrisk hos patienter enligt biopsykosocialt synsätt.
  • Använda tvångslagstiftningen på ett säkert och respektfullt sätt och bemöta patienter med akuta maniska psykoser och suicidala depressioner.
  • Göra en integrerad vårdplan i ett kort- eller långsiktigt perspektiv med individualiserad medicinering, ECT och psykologisk behandling enligt gällande riktlinjer och vårdprogram.
  • Med ett psykopedagogiskt förhållningssätt intervjua och informera närstående och patienter.
  • Utvärdera handläggningen av patienter och förhållningssätt, vad som har fungerat bra och vad som kan göras bättre.
  • Redogöra för och använda principerna bakom kvalitetsregister och vårdprogram för affektiva sjukdomar samt reflektera över hur detta kan användas i din och dina medarbetares praktik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: