Affektiva sjukdomar

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna förstå, identifiera, utreda och behandla patienter med affektiva sjukdomstillstånd på egen hand.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc1, STc4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och särskilja patienter med affektiva sjukdomar.
  • Skatta, intervjua, diagnostisera, utreda och bedöma suicidrisk hos patienter enligt biopsykosocialt synsätt.
  • Använda tvångslagstiftningen på ett säkert och respektfullt sätt och bemöta patienter med akuta maniska psykoser och suicidala depressioner.
  • Göra en integrerad vårdplan i ett kort- eller långsiktigt perspektiv med individualiserad medicinering, ECT och psykologisk behandling enligt gällande riktlinjer och vårdprogram.
  • Med ett psykopedagogiskt förhållningssätt intervjua och informera närstående och patienter.
  • Utvärdera handläggningen av patienter och förhållningssätt, vad som har fungerat bra och vad som kan göras bättre.
  • Redogöra för och använda principerna bakom kvalitetsregister och vårdprogram för affektiva sjukdomar samt reflektera över hur detta kan användas i din och dina medarbetares praktik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: