Accesskirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST‐läkaren ska redogöra för dialysaccess, temporär och permanent venös infart.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva översiktligt indikation för dialys.
  • Redogöra för arteriell och venös kärlanatomi samt operativ kärlexponering på övre extremitet och hals.
  • Redogöra för primär dialysaccess på under- och överarm.
  • Redogöra för anläggande av centralvenös access öppet och perkutant.
  • Beskriva åtgärd för akuta och sena komplikationer efter operativ behandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: