Abdominellt ultraljud för gastroenterologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkare ska få introduktion i abdominellt ultraljud med god teoretisk och viss praktisk baskunskap.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12
Till viss del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c7, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för instrumenthantering.
  • Hantera olika ultraljudsapparater och instrumentinställningar.
  • Tillämpa grundläggande teknik av diagnostiskt ultraljud.
  • Bedöma och värdera tekniska och artificiella artefakter vid abdominellt ultraljud.
  • Redogöra för indikationer och begränsningar av abdominellt ultraljud för sjukdomar i buken.
  • Redogöra för värdet av abdominellt ultraljud för sjukdomar i lever, gallvägar, bukspottkörtel och tarm jämfört med andra bilddiagnostiska metoder.
  • Identifiera lever, gallblåsa, mjälte, njure och ascites i syfte att utföra leverbiopsi och ascitestappning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: