Abdominellt ultraljud för gastroenterologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkare ska få introduktion i abdominellt ultraljud med god teoretisk och viss praktisk baskunskap.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c7, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11
Till viss del: STc6, STc7, STc8, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för instrumenthantering.
  • Hantera olika ultraljudsapparater och instrumentinställningar.
  • Tillämpa grundläggande teknik av diagnostiskt ultraljud.
  • Bedöma och värdera tekniska och artificiella artefakter vid abdominellt ultraljud.
  • Redogöra för indikationer och begränsningar av abdominellt ultraljud för sjukdomar i buken.
  • Redogöra för värdet av abdominellt ultraljud för sjukdomar i lever, gallvägar, bukspottkörtel och tarm jämfört med andra bilddiagnostiska metoder.
  • Identifiera lever, gallblåsa, mjälte, njure och ascites i syfte att utföra leverbiopsi och ascitestappning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: