Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Senaste version av HSLF-FS 2020:81 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2021:62

Senaste lydelse: Gäller från och med 2021-08-18

1 § I denna författning ges kompletterande bestämmelser till Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

2 § Av 4 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården framgår det att vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten.

3 § En sjuksköterska är behörig att till vuxna och barn ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19 om han eller hon har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Vidare är en sjuksköterska behörig att till vuxna och barn ordinera läkemedel enligt första stycket om han eller hon har en utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Även en sjuksköterska med någon annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är behörig att ordinera läkemedel enligt första stycket till vuxna, barn som är 16 år eller äldre samt barn som ännu inte har fyllt 16 år men som kommer att göra det under det år då de är aktuella för vaccination. Förutsättningen är dock att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. (HSLF-FS 2021:62)

4 § Det är verksamhetschefen som ska ansvara för att det görs en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildningarna som anges i 3 §.

Verksamhetschefen ska dessutom ansvara för att det görs en bedömning av om en utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är likvärdig med de som ges på specialistutbildningarna som anges i 3 §.

Bedömningarna i första och andra styckena ska dokumenteras.

Ladda ner eller beställ

Publicerad: