Publicerat om evidensbaserad praktik

Det här är en sammanställning av material för dig som är intresserad av att börja arbeta på ett evidensbaserat sätt eller har kommit en bit på väg och behöver mer handledning.

Broschyrer utgivna av Socialstyrelsen

Informationsmaterial
Om enkätverktyget Beredskap för förändringArtikelnummer: 2013-2-8|Publicerad: 2013-01-01
Beställ
Informationsmaterial
Om standardiserade bedömningsmetoderArtikelnummer: 2012-12-9|Publicerad: 2012-01-01
Beställ
Om implementeringArtikelnummer: 2012-6-12|Publicerad: 2012-01-01
Beställ
Att göra effektutvärderingar Utgivet av Socialstyrelsen och Gothia förlag

Handledningar utgivna av Socialstyrelsen

Stödmaterial
Att arbeta evidensbaserat – Ett stöd för praktiskt arbeteArtikelnummer: 2020-10-6930|Publicerad: 2020-12-22
Beställ
Stöd i arbetet
Systematisk uppföljning stödmaterialArtikelnummer: 2016-5-24|Publicerad: 2016-01-01
Stöd i arbetet
Systematisk uppföljning beskrivning och exempelArtikelnummer: 2014-6-25|Publicerad: 2014-01-01
Stöd i arbetet
Att skapa en grund för evidensbaserad praktik Artikelnummer: 2012-10-16|Publicerad: 2012-01-01
Beställ
Stöd i arbetet

Rapporter utgivna av Socialstyrelsen

Rapport

Utgivet av andra

Evidensbaserad praktik i socialt arbete, Ulla Jergeby (red.)

Normbrytande beteende i barndomen, Henrik Andershed

Senast uppdaterad:
Publicerad: