Tryggare barn

Tryggare barn är en metod som utvecklats i samarbete mellan forskare och yrkesverksamma med erfarenhet av att möta barn som utsatts för våld eller där det finns risk för våld.

Målgrupp: Föräldrar till barn mellan 3 och 12 år där det inkommit en anmälan om oro till socialtjänsten om kränkning eller våld mot barn

Typ av metod: Insats

Syfte

Metoden är utvecklad med syfte att minska risken för våld mot barn genom att minska negativt samspel, förebygga risksituationer och stärka relationen mellan barn och föräldrar.

Innehåll och genomförande

Metoden ges individuellt och komponenter som ingår är byggande av relation, gemensam lek och föräldrafärdigheter. Genom att öka positiv samvaro och minska konflikter reduceras risken för att barn utsätts för våld och kränkningar. Metoden är utvecklad utifrån anknytnings- och inlärningsteori i samarbete med behandlare med erfarenhet av att möta utsatta barn. Tanken är att insatsen kan ges parallellt med en pågående utredning och kan därmed komma igång direkt när en orosanmälan gjorts.

Materialet finns översatt till fem språk (persiska, spanska, arabiska, somaliska och engelska) för att öka tillgänglighet.

Tryggare barn är inspirerat av metoderna Komet och Förstärkt Komet och har på flera sätt ett liknande innehåll.

Omfattning och intensitet

Metoden ges individuellt i utbildningsformat och innehåller sex teman som berör ett lugnt och tryggt föräldraskap. Exempelvis hur man förebygger konflikter, behåller lugnet och skapar stunder då barnet är i fokus (kallat gemensam stund). Antalet träffar i programmet är flexibelt.

Utbildning och licens

Utbildning för personal inom Stockholms stad ges av Plus, plus@stockholm.se.

För personal i övriga landet ges utbildningen av Magelungen akademi. Utbildningen hos Magelungen består dels av utbildningsdagar, dels av handledning individuellt under det första ärendet där metoden används. Under utbildningen går man igenom innehållet i de olika träffarna, hur manualen ska användas och syftet är att förbereda behandlare för att snabbt kunna använda metoden i praktiken.

Utbildning i Tryggare barn HT (magelungen.com)

Kunskap om insatsens effekter

Karolinska Institutet ansvarar för två studier om metoden Tryggare barn, en pilotstudie och en randomiserad studie. Från pilotstudien finns preliminära resultat som tyder på att metoden kan implementeras inom socialtjänsten och att den också är effektiv för att minska risken för upprepade kränk-ningar och våld. Uppföljningen visade att det var mindre vanligt med återkommande orosanmälningar i familjer som tagit del av Tryggare barn, jämfört med kontrollgrupp. Interventions- och kontrollgrupp förbättrades likvärdigt på de flesta mått av självskattade riskfaktorer för våld.

Den randomiserade studien pågår och kommer att ge säkrare svar på effekter av metoden.

Referenser

Senast uppdaterad:
Publicerad: