MVMV (Mitt val – min väg!)

Mitt val – min väg! (MVMV) utvecklades under 2020-talet av Tina M. Olsson, Martin Bergström och Therése Skoog, i samråd med socialtjänsten i Stockholm stad. Programmet är ett stöd för ungdomar som ska lämna samhällsvård.

Målgrupp: Ungdomar (13-21 år)

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Ungdomar 15–20 år, som ska lämna samhällsvård, såsom familjehem, HVB-hem, stödboende och institutionsplacering.

Syfte

Syftet med programmet är att skapa förmågor och färdigheter hos ungdomar i övergången då de lämnar samhällsvård och ska starta ett självständigt liv.
Innehåll och genomförande

MVMV är ett manualbaserat program baserat på tre teoretiska utgångspunkter: först självbestämmandeteorin, att alla människor är naturligt självmotiverade och nyfikna, men att behoven av autonomi, kompetens och samhörighet behöver vara uppfyllda. Därefter sociokognitiva inlärningsteorin, som menar att miljö, beteende och kognitiva faktorer samspelar. Slutligen förändringsteorin COM-B-modellen, som utgår från att en individs handlingar är en konsekvens av dennes färdighet, möjlighet och motivation.

Programmet har tre huvudområden, för att ungdomen ska uppnå de färdigheter och förmågor som krävs för att ha ett självständigt vardagligt liv fritt från bland annat droger och kriminalitet:

  • Utbildning och anställning
  • Positiva rutiner
  • Hjälpsökande beteende

Utifrån detta sätter ungdomen upp mål för sin framtid. De färdigheter och förmågor som ungdomen får träna på och lära sig under programmet innefattar bland annat problemlösning, att lära sig hantera besvikelse, stress och frustration, att söka hjälp av andra, nätverksbyggande och kommunikationsfärdigheter. Dessa färdigheter och förmågor är skyddsfaktorer för ungdomen i övergången till ett hälsosamt och självständigt liv.

En del av innehållet i MVMV får alla ungdomar som går programmet ta del av medan en andra delar av innehållet kan väljas utifrån ungdomens specifika behov.

Omfattning och intensitet

Programmet genomförs under 16 tillfällen, med träffar varje eller varannan vecka. Varje träff är cirka en timme, men kan vara både kortare eller längre utifrån ungdomens behov.

Utbildning och licens

För att arbeta med MVMV krävs att man genomgått och blivit godkänd på en fyra dagar lång utbildning i metoden Mitt val-min väg! Det rekommenderas även att ha metodhandledning vid arbete med programmet.

Mitt val-min väg! (gu.se)

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsen har inte påbörjat arbetet med att söka efter kunskap om insatsens effekter.

Referenser

  • Olsson, T. M., Bergström, M. & Skoog, T. (2022). Mitt val – min väg! Manual för praktiker i att stödja unga som ska lämna samhällsvård.
  • Olsson, T. M., Bergström, M. & Skoog, T. (2022). Mitt val – min väg! Manual för ungdomar.
Publicerad: